Między słowami ambasadora Niemiec. „Ochłodzenie jest możliwe”

„Berlin doskonale wie, kto i jakie słowa dotyczące Niemiec wypowiada w debacie politycznej w Polsce. Nie wiem natomiast, czy ktokolwiek z rządu PiS zdaje sobie sprawę, jakie mogą być ich konsekwencje. Obojętność lub ochłodzenie relacji polsko – niemieckich wcale nie jest wykluczone” – mówi Jędrzej Bielecki, autor rozmowy z Arndtem Freytagiem von Loringhovenem, ambasadorem RFN.

„Rzecz W Tym” – poniedziałek, 27 czerwca 2022 r.

fot. PAP

Prowadzący

Przed radiowym mikrofonem spędził kilkanaście lat swojego zawodowego życia. Przede wszystkim rozmawiając. Część z tych rozmów nagrywał też kamerą, pracując w telewizji. A teraz może robić obie te rzeczy w jednym miejscu, w „Rzeczpospolitej” jest redaktorem naczelnym rp.pl.