„To opowieść o walce dobra ze złem”. Historia Swiatłany Cichanouskiej, białoruskiej opozycjonistki

„Ostatnich kilka lat z jej życia to niemal gotowy scenariusz na film. O tym, jak zwyczajna kobieta staje do walki z krwawym dyktatorem” – mówi Rusłan Szoszyn, dziennikarz „Rzeczpospolitej”, autor książki „Lodołamaczka Swiatłana Cichanouska” w rozmowie z Cezarym  Szymankiem.

„Rzecz W Tym” – czwartek, 13.10.2022 r.

fot. Andrzej Banaś/Wydawnictwo Literackie

Prowadzący

Przed radiowym mikrofonem spędził kilkanaście lat swojego zawodowego życia. Przede wszystkim rozmawiając. Część z tych rozmów nagrywał też kamerą, pracując w telewizji. A teraz może robić obie te rzeczy w jednym miejscu, w „Rzeczpospolitej” jest redaktorem naczelnym rp.pl.