Uchodźcy na granicy. „Za śmierć każdego, kto był na terytorium Polski, odpowiada władza”

„Polska dołączyła do Rosji i Turcji, czyli krajów, które nie respektują postanowień Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. Odpowiedzialność za śmierć każdego uchodźcy, który choć przez chwilę był na terytorium naszego kraju, a później został wypchnięty, czyli zastosowano wobec niego metodę push-back, ponosi obecna władza” – mówi mecenas Daniel Witko, reprezentujący grupę uchodźców przebywających w okolicach Usnarza Górnego.

We wtorek, grupa prawników nie została wpuszczona na teren objęty stanem wyjątkowym, mimo postanowienia ETPCz.

„Rzecz W Tym” – czwartek, 30 września 2021 r.

fot. PAP / Artur Reszko

Prowadzący

Przed radiowym mikrofonem spędził kilkanaście lat swojego zawodowego życia. Przede wszystkim rozmawiając. Część z tych rozmów nagrywał też kamerą, pracując w telewizji. A teraz może robić obie te rzeczy w jednym miejscu, w „Rzeczpospolitej” jest redaktorem naczelnym rp.pl.