Pierwsze kroki do edukacji włączającej. Wymagania trzeba dostosować do tempa uczenia się dziecka

Należy dostosować wymagania do tempa uczenia się konkretnego dziecka. Chodzi o to, żeby nie wyprzedzać pewnych etapów i nie stawiać zadań, które będą dla niego za trudne – mówi dr Radosław Piotrowicz z Akademii Pedagogiki Specjalnej w rozmowie z Marcinem Piaseckim.

Jak rozpoznać pierwsze symptomy, że dziecko potrzebuje pomocy? – Kluczowym aspektem jest obserwacja dziecka, po to, żeby zobaczyć czy jego rozwój przebiega prawidłowo – mówi w podcaście dr Piotrowicz. – Należy zwracać uwagę na to, czy jego zachowanie zmienia się na plus, czy pojawia się uśmiech i czy reaguje mimiką na naszą mimikę. Gdy uśmiechamy się, a zaraz potem robimy minę w „podkówkę”, to pojawia się u dziecka zdziwienie i wielkie oczy. Pojawia się też płacz, ale jako sygnał komunikacyjny. Z czasem rodzic uczy się tego co konkretny płacz oznacza. Z jednej strony będzie oznaczał np., że dziecko jest głodne, że coś mu dolega lub po prostu jest mu niewygodnie. Zwracamy uwagę na to czy dziecko jest aktywne, czy porusza rękami i nogami. Na tej podstawie możemy stwierdzić czy jest bierne – zbyt spokojne. Niektórzy rodzice mówią, że mają wspaniałe dziecko, ponieważ jest spokojne: niewiele wymaga, regularnie je i śpi. Jednak zbyt spokojne dziecko także ma utrudniony rozwój. Dziecko musi być żywe, pełne energii i zainteresowane – dodaje ekspert.

Dr Piotrowicz zaznacza, że niestety niewiele mamy ośrodków udzielających kompleksowej pomocy dzieciom ze specjalnymi potrzebami. – Głównie mówimy o centrach  wczesnej interwencji, które często powstają z inicjatywy samych rodziców. Mamy także poradnie dziennej rehabilitacji, gdzie również jest kompleksowa opieka, i w których przede wszystkim staramy się o zabezpieczenie zdrowia. W systemie edukacji mamy wczesne wspomaganie rozwoju, które pomaga rozwijać kompetencje psycho-społeczne, jest to także praca z dzieckiem i rodziną. Głównym celem wsparcia jest to, żeby postawić ocenę funkcjonowania dziecka i poznać jego czynniki warunkujące – wskazuje ekspert.

Podcast jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz budżetu państwa.

fot. RzeczpospolitaTV

Prowadzący