Ocena funkcjonalna, czyli jak rozpoznać potrzeby, trudności i talenty ucznia

Im wcześniej rozpozna się jakie trudności ma uczeń, tym lepsza będzie jego późniejsza historia edukacyjna – mówi Dr Tomasz Knopik z Instytutu Badań Edukacyjnych w rozmowie z Marcinem Piaseckim.

Mechanizm oceny funkcjonalnej jest kluczowy w edukacji włączającej. – To rama, która określa zmiany w obszarze edukacji włączającej. Trzeba zaznaczyć, że wprowadzenie oceny funkcjonalnej nie jest rewolucją, tylko wieloaspektowym procesem rozpoznawania potrzeb, trudności i zasobów ucznia. Bardzo istotnym zagadnieniem związanym z tym systemem oceniania jest standaryzacja. Chodzi m.in. o to, żeby to nie przypadek rządził tym, że w jakiejś szkole ten proces odbywa się systemowo, a w innej nie, to ma być standard we wszystkich szkołach – mówi w podcaście dr Knopik.

Ocena funkcjonalna to nie tylko diagnoza dotycząca rozwoju ucznia. – W ocenie funkcjonalnej nie chodzi tylko o identyfikację, za tym idzie od razu plan działania. Nie chodzi więc o to, żeby mieć raport z diagnozy, tylko żeby od razu zaplanować następny krok w postaci wsparcia. Wsparcie może być terapeutyczne, ale także typowo rozwijające, kiedy mamy do czynienia z uczniem, który ma ponad przeciętny potencjał poznawczy i potrzebuje stymulacji poznawczej lub kompensacji kompetencji emocjonalno-społecznych – zaznacza dr Knopik.

Czy ocena funkcjonalna zastąpi tradycyjną skalę ocen? Tradycyjna skala ocen mówi o pomiarze osiągnięć edukacyjnych – wskazuje dr Knopik. – To inny porządek związany bezpośrednio z efektami kształcenia zdefiniowanymi w podstawie programowej. Ocena funkcjonalna uwzględnia pomiar dydaktyczny, tak jak ma to miejsce przy ocenach szkolnych. Osiągnięcia szkolne mierzone ocenami są jednymi z kryteriów edukacyjno-rozwojowych. Pozostałe kryteria to np. dobrostan, czyli to czy dziecko dobrze czuje się w szkole i środowisku pozaszkolnym. Oceny szkolne nie do końca biorą pod uwagę te aspekty – dodaje ekspert.

fot. Robert Gardziński/Fotorzepa

Podcast jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz budżetu państwa.

Prowadzący