Projekt zmian w SN. „Ale o tym, że w sądach będzie jeszcze dłużej, nikt nie mówi”

Jedyna szansa na euro z UE, czy chaos i anarchia? A może kupczenie praworządnością? O tym jaki będzie efekt wejścia w życie projektu zmian w ustawie o Sądzie Najwyższym i dlaczego, wskutek tego mogą wydłużyć się – jeszcze – postępowania sądowe mówi Wojciech Tumidalski w rozmowie z Cezarym Szymankiem.

PAP/Mateusz Marek

Prowadzący

Przed radiowym mikrofonem spędził kilkanaście lat swojego zawodowego życia. Przede wszystkim rozmawiając. Część z tych rozmów nagrywał też kamerą, pracując w telewizji. A teraz może robić obie te rzeczy w jednym miejscu, w „Rzeczpospolitej” jest redaktorem naczelnym rp.pl.