Sąd nad WIBORem. „Upadek systemu vs. bankructwo klientów”

„Klient zaciągający kredyt hipoteczny w Polsce bierze na siebie o wiele więcej ryzyk niż bank. I jeśli ktoś może w tym układzie zbankrutować, to tylko klient. Czas na ucywilizowanie rynku i upowszechnienie stałej stopy procentowej” – mówi Krzysztof Adam Kowalczyk w rozmowie z Cezarym Szymankiem.

„Rzecz W Tym” – czwartek, 17.11.2022 r.

fot. PAP/Lech Muszyński

Prowadzący

Przed radiowym mikrofonem spędził kilkanaście lat swojego zawodowego życia. Przede wszystkim rozmawiając. Część z tych rozmów nagrywał też kamerą, pracując w telewizji. A teraz może robić obie te rzeczy w jednym miejscu, w „Rzeczpospolitej” jest redaktorem naczelnym rp.pl.