Haszczyński o Niemczech. „Rzeźnia nr 1”

„Najtrudniejszym emocjonalnie reportażem był ten o dzieciach, które polscy robotnicy przymusowi mieli z Niemkami. To tajemnica, która w Niemczech nie została do końca wyjaśniona” – mówi Jerzy Haszczyński, autor książki „Rzeźnia nr 1” w rozmowie z Cezarym Szymankiem.

„Rzecz W Tym” – czwartek, 10.11.2022 r.

fot. archiwum prywatne Jerzego Haszczyńskiego

Prowadzący

Przed radiowym mikrofonem spędził kilkanaście lat swojego zawodowego życia. Przede wszystkim rozmawiając. Część z tych rozmów nagrywał też kamerą, pracując w telewizji. A teraz może robić obie te rzeczy w jednym miejscu, w „Rzeczpospolitej” jest redaktorem naczelnym rp.pl.