Inflacja niższa niż teraz? „Może za rok o tej porze”

„Nie ma jednego, prostego sposobu walki z wysoką inflacją w Polsce, szczególnie gdy rząd przeszkadza, rozdając pieniądze niemal już hurtowo. Bank centralny musi teraz wygrać z rynkami wojnę psychologiczną, dać im jasno do zrozumienia, że rząd może i robi swoje, ale NBP nie ustąpi z podwyżkami stóp procentowych” – mówi Grzegorz Siemionczyk z działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej”, redaktor prowadzący Panel Ekonomistów „Rz”.

„Rzecz W Tym” – poniedziałek, 20 czerwca 2022 r.

fot. Adobe Stock

Cezary Szymanek
Prowadzący

Przed radiowym mikrofonem spędził kilkanaście lat swojego zawodowego życia. Przede wszystkim rozmawiając. Część z tych rozmów nagrywał też kamerą, pracując w telewizji. A teraz może robić obie te rzeczy w jednym miejscu, w „Rzeczpospolitej” jest redaktorem naczelnym rp.pl.