Koniec Izby Dyscyplinarnej. „Od Dudy wyboru sędziów do nowej izby zależy teraz KPO”

„To nie jest tak, że podpisanie ustawy likwidującej Izbę Dyscyplinarną SN uruchamia przelew euro na polski KPO. Wiele zależeć będzie od prezydenta Andrzeja Dudy, który wybierze 11 sędziów do nowej Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Jeśli w większości będą to sędziowie powołani przez neoKRS, to nic się nie zmieni. A wtedy zdania nie zmieni też Komisja Europejska” – mówi Wojciech Tumidalski, redaktor działu prawnego „Rzeczpospolitej”.

„Rzecz W Tym” – wtorek, 14 czerwca 2022 r.

fot. PAP/Jacek Turczyk

Cezary Szymanek
Prowadzący

Przed radiowym mikrofonem spędził kilkanaście lat swojego zawodowego życia. Przede wszystkim rozmawiając. Część z tych rozmów nagrywał też kamerą, pracując w telewizji. A teraz może robić obie te rzeczy w jednym miejscu, w „Rzeczpospolitej” jest redaktorem naczelnym rp.pl.