Biden w Europie. „Szczególnie wizyta w Polsce to znak dla Putina, że nie ma tu czego szukać”

„Z jednej strony, liderzy państw Zachodu muszą zrobić rachunek sumienia i pogodzić się z tym, że cena za wygraną Ukrainy w wojnie z Rosją będzie wysoka. Ale nie ma innego wyjścia, bo Putin musi zostać powstrzymany. Z drugiej zaś strony, jest wielce prawdopodobne, że wkraczamy w etap konfliktu, gdy nie o wszystkich działaniach Zachodu będzie dyskutować się publicznie. Wpierw się bowiem wydarzą” – mówi Jerzy Haszczyński, szef działu zagranicznego „Rzeczpospolitej”.

„Rzecz W Tym” – czwartek, 24 marca 2022 r.

fot. PAP/EPA

Cezary Szymanek
Prowadzący

Przed radiowym mikrofonem spędził kilkanaście lat swojego zawodowego życia. Przede wszystkim rozmawiając. Część z tych rozmów nagrywał też kamerą, pracując w telewizji. A teraz może robić obie te rzeczy w jednym miejscu, w „Rzeczpospolitej” jest redaktorem naczelnym rp.pl.