Starzejemy się, czyli Spis Powszechny 2021. „Już nie 4, a tylko niespełna 3 osoby pracują na jednego emeryta”

„Do bankructwa systemu emerytalnego nie dopuszczą politycy. Jeśli więc nie zostanie podwyższony wiek emerytalny i nie zostaną otwarte drzwi dla imigrantów, każdy pracujący w Polsce będzie miał z roku na rok coraz większą liczbę emerytów na utrzymaniu. Tylko, że podatków nie można podnosić w nieskończoność” – mówi Krzysztof Adam Kowalczyk z działu ekonomicznego „Rzeczpospolitej”.

GUS podał dziś pierwsze dane ze Spisu Powszechnego 2021. Liczba osób w wieku poprodukcyjnym mocno wzrosła – z 16,9 proc. do 21,8 proc. Osób w wieku produkcyjnym jest natomiast coraz mniej – 60 proc. w porównaniu z 64,4 proc. dziesięć lat wcześniej.

„Rzecz W Tym” – czwartek, 27 stycznia 2022 r.

fot. Unsplash

Cezary Szymanek
Prowadzący

Przed radiowym mikrofonem spędził kilkanaście lat swojego zawodowego życia. Przede wszystkim rozmawiając. Część z tych rozmów nagrywał też kamerą, pracując w telewizji. A teraz może robić obie te rzeczy w jednym miejscu, w „Rzeczpospolitej” jest redaktorem naczelnym rp.pl.