Pegasus u kolejnych. „Czy bycie przeciwnikiem PiS wystarczy, aby być uznanym za przestępcę?”

„Użycie Pegasusa przez służby specjalne wobec lidera AgroUnii Michała Kołodziejczaka prowadzi do wniosku, że wystarczy być przeciwnikiem PiS, aby być traktowanym jak przestępca. I jeśli obecna władza będzie dalej robić, to co robiła i dalej bez żadnej kontroli, spełnić się może wizja Polski, jako autorytarnej dyktatury” – mówi Michał Szułdrzyński, zastępca redaktora naczelnego „Rzeczpospolitej”.

„Rzecz W Tym” – środa, 26 stycznia 2022 r.

fot. 1 Fotorzepa, Robert Gardziński , fot. 2 Fotorzepa, Jakub Czermiński, fot. 3 RzeczpospolitaTV

Prowadzący

Przed radiowym mikrofonem spędził kilkanaście lat swojego zawodowego życia. Przede wszystkim rozmawiając. Część z tych rozmów nagrywał też kamerą, pracując w telewizji. A teraz może robić obie te rzeczy w jednym miejscu, w „Rzeczpospolitej” jest redaktorem naczelnym rp.pl.