TK vs UE. „Sędzia Piotrowicz nie zaczął polexitu. On już trwa”

„To jest dopiero początek gry polskich władz z Unią Europejską. Gry pod hasłem: kto kogo bardziej zawiesi” – mówi Wojciech Tumidalski, redaktor działu prawnego w „Rzeczpospolitej”.

Dziś Trybunał Konstytucyjny pod przewodnictwem Stanisława Piotrowicza rozpatrywał wniosek Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego i orzekł, że stosowanie środków tymczasowych przez Trybunał Sprawiedliwości UE dotyczących sądownictwa jest niezgodne z konstytucją. Wcześniej, również dziś, Polska została zobowiązana przez TSUE do natychmiastowego zawieszenia stosowania przepisów krajowych odnoszących się w szczególności do uprawnień Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

„Rzecz W Tym” – środa, 14.07.2021 r

fot. Jerzy Dudek/Fotorzepa

Cezary Szymanek
Prowadzący

Przed radiowym mikrofonem spędził kilkanaście lat swojego zawodowego życia. Przede wszystkim rozmawiając. Część z tych rozmów nagrywał też kamerą, pracując w telewizji. A teraz może robić obie te rzeczy w jednym miejscu, w „Rzeczpospolitej” jest redaktorem naczelnym rp.pl.