Danuta Wawrowska, adwokatka, współautorka projektu nowelizacji kodeksu karnego dotyczącego zgwałcenia

Gościem programu była mec. Danuta Wawrowska, adwokatka, współautorka projektu nowelizacji kodeksu karnego dotyczącego zgwałcenia. Ustawę, która zmienia definicję tego przestępstwa i przewiduje, że każde obcowanie płciowe bez zgody jednej ze stron będzie gwałtem, w miniony piątek przyjął Sejm. Prawniczka rozprawiła się na antenie z licznymi mitami, które narosły wokół tej zmiany zaznaczając przy tym, że ustawa dostosowuje nasze regulacje do wymogów Konwencji Stambulskiej.

Prowadzący