Dr Mateusz Piątkowski
Dr Mateusz Piątkowski

Dr Mateusz Piątkowski z Katedry Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego

Anna Wojda i Dariusz Piątkowski

Nie wszystko co jest słuszne jest egzekwowalne, ale to nie oznacza, że nie należy o tym rozmawiać. Droga sadowa jest tylko jednym ze sposobów pokojowego rozstrzygania sporów międzynarodowych. Jest dyplomacja, są negocjacje i o reparacjach musimy mówić wielowektorowo – mówił w programie Rzecz o prawie dr Mateusz Piątkowski z Katedry Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego.

I dodał: – To nie jest tylko przelew z jednego konta rządu na drugie o wielkiej wysokości, który jest być może mało prawdopodobny gdy mówimy o kontekście finansowym. Reparacje to przede wszystkim upamiętnienie ofiar niemieckich zbrodni w Polsce.

<iframe src="https://embed.acast.com/5d40328bf319c8d37406ad11/632af27a42fadb001464a57e?theme=light" frameBorder="0" width="100%" height="80px"></iframe>