Maciej Nowicki, prezes HFPC

W Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka przygotowujemy zawiadomienie do Międzynarodowego Trybunału w Hadze o zbrodniach popełnianych przez reżim Łukaszenki, który wykorzystuje migrantów na granicy. W postępowaniu przed haskim trybunałem byłoby badane także postępowanie polskich władz, które naruszają prawa człowieka wobec migrantów. Zdaniem gościa programu, obecne przepisy, które zastąpiły na pograniczu stan wyjątkowy, nie tylko nie poprawiły sytuacji z dostępem uchodźców do pomocy humanitarnej, ale wręcz ją utrudniły.