Jakie będą skutki trzeciej rewolucji seksualnej?

Czy osiąganie przyjemności to jedyny sens ludzkiej seksualności? Czym jest trzecia rewolucja seksualna i do czego może doprowadzić? Czy to mężczyźni staną się jej największą ofiarą, czy może po prostu stary model męskości wcale nie warty był utrzymania? I jak budować relacje międzyludzkie w czasach tak dynamicznych przemian? O tym dyskutują Hubert Salik i Michał Płociński w podcaście „Posłuchaj, Plus Minus”.

„Spór dotyczący rozumienia seksualności nie jest tylko abstrakcyjnym dyskursem akademickim, lecz przekłada się na konkretne rekomendacje i modele życia kształtujące codzienne relacje osobowe, stosunki społeczne oraz sposób rozumienia i praktykowania ludzkiej wolności. Przez ostatnie dekady dokonują się w tej sferze kolejne rewolucje” – pisze prof. Aleksander Bobko w tekście „Miłości trzeba uczyć”, otwierającym najnowsze wydanie magazynu „Plus Minus”. I dodaje, że linia sporu w dyskusji na temat istoty i miejsca seksualności w życiu człowieka wydaje się prosta: „można przyjąć, że przyjemność jest jedynym konkretnym kryterium wartościującym ludzkie działania, lub też traktować przyjemność jako element szerszego spektrum wartości, w którym istnieje coś ważniejszego niż przeżycie zadowolenia”.

Jakie skutki niesie za sobą uznanie przyjemności czy wręcz rozkoszy za jedyne kryterium oceny w sferze seksualności? Czy seksualność można w ogóle traktować jako zupełnie odrębną sferę życia człowieka – niezależną nie tylko od prokreacji, ale i więzi międzyludzkich? Czy w wychowaniu seksualnym można pomijać pytanie o sens ludzkich relacji? I jak może skończyć się tak swoiści rozumiany indywidualizm?

Co w relacjach międzyludzkich zmieni demograficzna katastrofa, u progu której stoimy? Zastanawia się nad tym Tomasz P. Terlikowski, wskazując, że nie ma możliwości, a tym bardziej sensu powracać do dawnych relacji społecznych, w których rola kobiet była mocno ograniczona, a model męskości bardzo jednowymiarowy. Jak budować relacje międzyludzkie, tworzyć więzi w świecie trzeciej rewolucji seksualnej? I co nas czeka, jeśli nie znajdziemy odpowiedzi na te pytania?

Prowadzący

Redaktor prowadzący „Plusa Minusa”, zapalony kibic koszykówki. Dziennikarz społeczno-ekonomiczny. Uważa, że motorem zmian społecznych są motywacje ekonomiczne, a cywilizację pcha do przodu to samo, co ją równocześnie degeneruje - niepohamowane ego jednostek.

Prowadzący

Redaktor „Plusa Minusa”, dziennikarz społeczno-polityczny i kulturalny. Radiowiec, hip-hopowiec i zapalony kibic sportowy. Pisze o zmianach cywilizacyjnych. Od studiów filozoficznych i politologicznych śledzi świat idei. Robi wywiady, recenzuje kulturę popularną i prowadzi audycję muzyczną „Rap Sesja” w warszawskim Radiu Kampus.