Koniec chrześcijaństwa w Polsce?

Jaka naprawdę jest kondycja Kościoła w naszym kraju? Jak zaawansowane są już zmiany cywilizacyjno-kulturowe, które dobrze znamy z Zachodu? Czy polski Kościół podjął w ogóle pracę nad poszukiwaniem nowych dróg komunikacji z młodymi wiernymi dorastającymi we współczesnym świecie? I jak do tych zmian odnoszą się siły polityczne, dla których chrześcijaństwo wciąż pozostaje punktem odniesienia? O tym wszystkim rozmawiają Michał Szułdrzyński i Michał Płociński w podcaście „Posłuchaj, Plus Minus”.

Marcin Kędzierski, autor głośnego eseju o rozpadzie katolickiego imaginarium, opowiada w najnowszym magazynie „Plus Minus” o potrzebie nowego proroka na wiek XXI wiek. Co to oznacza, że młodzi Polacy nie myślą już chrześcijańskimi pojęciami? Jak katolik ma szukać odpowiedzi na wyzwania stawiane przez współczesny świat? Jak opowiadać dziś o wierze, Bogu, miłości?

W manifeście pt. „Stwórzmy nowy kanon języka” Jacek Borkowicz pisze: „Żywy język potoczny zawsze był domeną ludzkiej niezależności. Jego niedające się wygładzić chropowatości bywały duchowym azylem, do którego nie mieli wstępu tyrani. Dziś tego azylu sami się wyzbywamy”. Michał Szułdrzyński przygląda się zaś polskiej polityce i opisuje trzy różne stanowiska sił politycznych, które wciąż uważają chrześcijaństwo za punkt odniesienia. Czy współcześni katolicy mogą sięgnąć dziś po jakiś idealny model politycznego działania? A na koniec Tomasz P. Terlikowski analizuje, jakie w ogóle katolicy mają pomysły na obronę swojej cywilizacji.

O tych wszystkich artykułach debatują redaktorzy „Plusa Minusa”

Prowadzący

Redaktor „Plusa Minusa”, dziennikarz społeczno-polityczny i kulturalny. Radiowiec, hip-hopowiec i zapalony kibic sportowy. Pisze o zmianach cywilizacyjnych. Od studiów filozoficznych i politologicznych śledzi świat idei. Robi wywiady, recenzuje kulturę popularną i prowadzi audycję muzyczną „Rap Sesja” w warszawskim Radiu Kampus.

Zastępca Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej”, szef magazynu „Plus Minus”, weekendowego wydania „Rz”. Absolwent studiów magisterskich i doktoranckich na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie zajmował się głównie myślą polityczną, politykę lubi, obserwuje, opisuje i komentuje chętnie do dziś. Szczęśliwy mąż jednej żony i ojciec pięciu córek.