TK vs UE. „Byłby wstyd przed światem”

„Skład Trybunału Konstytucyjnego, kierowany przez Krystynę Pawłowicz, przeciwniczkę Unii Europejskiej, może wydać orzeczenie, że wszystko jest w zgodzie z konstytucją. Jeśli tylko będzie taka polityczna decyzja” – mówi Wojciech Tumidalski po dzisiejszym posiedzeniu TK i ogłoszeniu w nim przerwy do 13 maja.

Trybunał, na wniosek Izby Dyscyplinarnej SN, zajmuje się sprawą środków tymczasowych TSUE, który zastosował je w ubiegłym roku, mrożąc jednocześnie działanie Izby. Według sędziów Trybunału w stanie spoczynku, odrzucenie stosowania się przez Polskę do decyzji TSUE, oznaczałoby podważenie porządku prawnego UE.

„Rzecz W Tym” – środa, 28.04.2021 r.

Fot. trybunal.gov.pl

Cezary Szymanek
Prowadzący

Przed radiowym mikrofonem spędził kilkanaście lat swojego zawodowego życia. Przede wszystkim rozmawiając. Część z tych rozmów nagrywał też kamerą, pracując w telewizji. A teraz może robić obie te rzeczy w jednym miejscu, w „Rzeczpospolitej” jest redaktorem naczelnym rp.pl.