Sylwia Gregorczyk-Abram, adwokat, Inicjatywa Wolne Sądy

Posłuchaj

Wprowadzane przez rząd już od marca 2020 r. obostrzenia nie mają podstawy konstytucyjnej, a grzechem pierworodnym całej sytuacji jest brak ogłoszenia jednego z trzech stanów wyjątkowych, jakie przewiduje konstytucja, najpewniej stanu klęski żywiołowej. Dopiero to umożliwiłoby ograniczanie praw obywateli w sposób zgodny z prawem.

Avatar
Prowadzący
Odcinek 823