Rafał Wyziński, adwokat, partner w kancelarii RK Legal

Posłuchaj

Jeśli projekt regulacji w kodeksie pracy dotyczących pracy zdalnej wejdzie w życie, pracodawcy będą musieli przeanalizować wewnętrzne regulaminy. Być może trzeba będzie usiąść do rozmów ze zakładowymi organizacjami związkowymi. I to jest istotna nowość w stosunku do tego co jest obecnie. Dla pracowników te regulacje niosą więcej praw i udogodnień, bo są mocno nakierowane na ochronę pracownika.

Avatar
Prowadzący
Odcinek 724