dr Witold Zontek, Katedra Prawa Karnego Uniwersytetu Jagiellońskiego

Rozmowa dotyczy zaostrzenia przepisów prawa karnego, szczególnie nowelizacji art. 37a kodeksu karnego, która przewiduje m.in. surowsze kary za błędy medyczne.

Karolina Kowalska
Prowadzący

Kiedyś dziennikarka policyjna, dziś zajmuje się systemem ochrony zdrowia i tematyką medyczną, rozprawiając się z mitami dotyczącymi leczenia. Chciała nawet zostać patomorfologiem albo medykiem ratunkowym, jednak dziennikarstwo wciągnęło ją na początku klasy maturalnej. W „Rzeczpospolitej” od 2013 r.