Dr Maciej Taborowski, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich

Rozmowa dotyczy ograniczeń związanych z epidemią koronawirusa.

Avatar
Prowadzący