Robert Składowski, prezes Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców Przedsiębiorcy.pl

Rozmowa dotyczyła szans utworzenie powszechnego samorządu gospodarczego oraz oczekiwań biznesu wobec rządu.

Prowadzący