Agata Szafraniuk, kierownik działu przyroda w ClientEarth Prawnicy dla Ziemi

Agata Szafraniuk, kierowniczka działu przyroda w ClientEarth Prawnicy dla Ziemi, wyjaśniła, jakie zagrożenie niosą regulacje okrzyknięte przez organizacje pozarządowe mianem lex knebel. Chodzi o projekt, który po niemal rocznych konsultacjach – gdzie nie wzbudził wielkich kontrowersji – trafił do Sejmu w skorygowanym kształcie. Nieoczekiwanie pojawił się w nim rozdział poświęcony inwestycjom strategicznym, które będzie można realizować z pominięciem rygorów środowiskowych. A o tym, co jest „strategiczne”, ma arbitralnie decydować rząd. Katalog jest otwarty.

– To rozwiązanie jest sprzeczne w prawem unijnym. Jest groźne dla środowiska i ludzi – podkreśliła Agata Szafraniuk.- Podnieśliśmy alarm z powodu legislacyjnej wrzutki do projektu nowelizacji ustawy ocenowej, która pozwoli rządowi forsować w praktyce dowolne inwestycje bez poszanowania standardów środowiskowych.

Prowadzący