Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie

Wojciech Tumidalski, Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska

Gościem programu była dr Katarzyna Gajowniczek-Pruszyńska, wicedziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Rozmowa dotyczyła nowelizacji przepisów antymonopolowych, które weszły w życie by dostosować nasze prawo do unijnego. Nowelizacja pozwala kontrolerom Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumenta tropiącym kartele i zmowy cenowe „pobieżnie” zapoznać się nawet z poufnymi opiniami prawnymi, jakie zamówił przedsiębiorca. Czy zmiana nie idzie za daleko?

– Zmiana musiała być wprowadzona z uwagi na dyrektywę i orzecznictwo TSUE, aby osiągnąć unijny standard. Pytanie czy także urzędnicy kontrolujący wypełniają ten standard – mówi mec. Gajowniczek-Pruszyńska. W jej ocenie byłoby dobrze gdyby także w Polsce funkcjonował organ, kontrolujący działania kontrolerów – aby zapobiec nadużyciom.

Prowadzący