Dr Mikołaj Małecki, karnista z wydziału prawa UJ

Posłuchaj
Wojciech Tumidalski i Mikołaj Małecki

Rozmowa o uchwałach różnych izb SN oraz akcji prezesa Nawackiego z Olsztyna, drącego projekty uchwał zgromadzenia sędziów.

Avatar
Prowadzący
Odcinek 372