Prof. Błażej Kmieciak, Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków pedofilii

Państwowa Komisja ds. wyjaśniania przypadków pedofilii prowadzi swoje postępowanie w związku z ujawnieniem informacji, które pozwoliły zidentyfikować syna posłanki jako ofiarę czynów seksualnych. 

- O tej sprawie nikt nie wiedział i właśnie tak powinno być – podkreślał prof. Błażej Kmieciak. - Gdy sprawa jest zakończona w sądzie, gdzie toczyła się z wyłączeniem jawności, właśnie z uwagi na ważny interes ofiary i ochronę praw osoby małoletniej, i jej bezpieczeństwa emocjonalnego. Także po wyroku sprawa powinna być niejawna właśnie z tego powodu. Tu było inaczej. Ujawnienie informacji o sprawie pozwoliły bez trudu zidentyfikować także osób skrzywdzonych. Ich danych osobowych nie ujawniono, ale prosty eksperyment dziennikarski pozwala to ujawnić. 

Zdaniem prof. Kmieciaka, ustawodawca powinien zmienić przepisy i opisać nowy typ przestępstwa polegający na działaniu w kierunku ujawnienia informacji o ofiarach przestępstw seksualnych.

Prowadzący