Leszek Mazur, przewodniczący KRS, sędzia

Temat sędziego Juszczyszyna i prezesa Nawackiego jest bardzo niekorzystny dla sądownictwa.

Avatar
Prowadzący