Arkadiusz Pączka, wiceprzewodniczący Federacji Przedsiębiorców Polskich

Docierają już do nas pierwsze sygnały od małych i średnich przedsiębiorców, po pierwszych podwyżkach rachunków za gaz i prąd, że myślą o zamknięciu swoich biznesów. Dochodzi do tego wyhamowanie popytu. Wszystko to spowoduje, że będziemy mieli więcej upadłości, nie tylko konsumenckich ale i małego i średniego biznesu tego, który nadal odpowiada za wzrost gospodarczy w Polsce. Branże, które mocno ucierpiały na pandemii, w które dużo inwestowaliśmy, by je odbudować mogą nie przetrwać tego roku i tej zimy. My, konsumenci, możemy być świadkami zamykania bardzo wielu działalności gospodarczych. 

Prowadzący