dr hab. Przemysław Polański z Akademii Leona Koźmińskiego

Internet to miejsce licznych nadużyć. A przed nami bardzo ważna zmiana jeśli chodzi o sposób funkcjonowania wolności słowa w sieci. Na ostatnim etapie prac legislacyjnych znajduje się w tej chwili projekt rozporządzenia unijnego dotyczącego usług cyfrowych

Prowadzący