Konrad Radwan, kancelaria KPR

Prowadzący działalność rolniczą powinni przeanalizować, czy to dobry czas na restrukturyzację swego biznesu.
Rolnicy na bieżąco odczuwają zmianę sytuacji i sami wiedzą, czy to dobry moment do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego. Gospodarstwa nie da się prowadzić nie mając płynności. Jeśli rolnik ma sprzęty w leasingu – a bardzo często tak jest – to zwlekając z wszczęciem postępowania doprowadzi do tego, że leasingi zostaną mu wypowiedziane.

Avatar
Prowadzący