Konrad Turzyński, doradca podatkowy w kancelarii KNDP

Można powiedzieć, że nowa wersja Polskiego Ładu jest lepsza, tak jak dożywocie jest lepsze od kary śmierci

Avatar
Prowadzący