Aleksander Kasprowicz, radca prawny w kancelarii Rycak

Co się dzieje z urlopem wypoczynkowym, gdy pracownik korzysta z urlopu rodzicielskiego. 

Avatar
Prowadzący