Adwokat Konstancja Gierba, Kancelaria RK Legal

Pracownik, z którym pracodawca zawrze umowę o zakazie konkurencji, ma prawo do odszkodowania – nawet jeśli nie jest pracownikiem etatowym. 

Avatar
Prowadzący