Przemysław Rosati, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej

Palestra przystąpiła do postępowań przed Izbą Dyscyplinarną nie dlatego, że ją uznaje, ale korzysta z okazji by przedstawiać argumenty przeciwko jej funkcjonowaniu. Korzystamy z każdej możliwej drogi.

Avatar
Prowadzący