dr Artur Rycak z kancelarii prawa pracy i HR

Niektóre propozycje z „Polskiego Ładu” dotyczące prawa pracy mają szansę poprawić sytuację pracodawców i pracowników.

Avatar
Prowadzący