Prokurator Ewa Wrzosek

Przestaliśmy być państwem prawa. Prawo nie obowiązuje bezwarunkowo, a rozgrywki polityczne między organami najwyższej władzy są traktowane instrumentalnie o czym świadczy raport NIK o wyborach kopertowych. Wnioski o popełnienie przestępstwa kierowane są przeciwko Poczcie Polskiej i PWPW. Osoby z najwyższych szczebli władzy prawdopodobnie nie poniosą odpowiedzialności, a osoby, które wykonywały ich polecenia konsekwencje poniosą

Avatar
Prowadzący