Barbara Dolniak, posłanka Koalicji Obywatelskiej

Rządzący stoją w miejscu i twierdzą, że UE wtrąca się w sprawy wewnętrzne Polski – mówiła rozmówczyni Zuzanny Dąbrowskiej.

Dolniak została zapytana o to, jak ocenia powołanie Izby Odpowiedzialności Zawodowej w miejsce Izby Dyscyplinarnej (SN).

Ta ustawa nie poprawia istniejącego stanu rzeczy. Dzięki nowemu prawu, prezydent – przedstawiciel władzy wykonawczej – uzyskał uprawnienie, którego nie ma w Konstytucji, które pozwala mu na kreowanie składu Izby Odpowiedzialności Zawodowej. Nowe uprawnienie wymaga potwierdzenia prezesa Rady Ministrów, co w gruncie rzeczy oznacza, że skład nowej izby jest kreowany przez dwóch przedstawicieli władzy wykonawczej. Dla mnie jest to nie do pomyślenia, żeby władza wykonawcza tak daleko ingerowała w wymiar sprawiedliwości – zaznaczyła polityk.

Zdaniem posłanki „rządzący nie rozumieją idei wymiaru sprawiedliwości”.

By państwo mogło funkcjonować prawidłowo, musi opierać się na fundamentach prawa. Nie możemy tworzyć złego prawa, a później liczyć, że wszystko będzie dobrze funkcjonować. Wymiar sprawiedliwości nigdy nie będzie funkcjonował dobrze, jeżeli nie będzie prawidłowej bazy, czyli odpowiednich przepisów. To na podstawie prawa sędzia wydaje orzeczenia i w oparciu o przepisy prowadzi postępowania. Jeżeli przepis jest niejasny lub niespójny, to rodzi się niebezpieczeństwo wydania wyroku w oparciu o wadliwe prawo. Sędzia może oczywiście wyciągać własne wnioski, ale przepis prawny stanowi podstawę orzekania – podkreśliła parlamentarzystka.

Dolniak odniosła się następnie do tego, że do Polski nadal nie trafiły środki z unijnego Funduszu Odbudowy.

Ta sytuacja (problem z praworządnością – red.) sprawia również, że nie mamy możliwości skorzystania z unijnych funduszy w ramach KPO. Inne państwa korzystają z tych pieniędzy i wyprzedzają nas w sposób znaczący ze swoimi inwestycjami. A rządzący stoją w miejscu i twierdzą, że UE wtrąca się w sprawy wewnętrzne Polski – stwierdziła posłanka.

Prowadzący