Łukasz Tarnawa, główny ekonomista BOŚ Bank

Łukasz Tarnawa, główny ekonomista BOŚ Banku wskazuje, kiedy przyjdzie czas na obniżki stóp procentowych w Polsce. – Inflacja bazowa zaskakuje swoją uporczywością - mówi.