Maciej Szymański, wiceprezes Kredyt Inkaso

Maciej Szymański, wiceprezes firmy Kredyt Inkaso mówi o sytuacji na rynku windykacyjnym. – W krótkim terminie nie boję się o spłacalność wierzytelności. Prognozy nie mówią o recesji, która wygenerowałaby bezrobocie. Jesteśmy więc ostrożnymi optymistami – mówi Szymański.