Filip Lachowski, prezes Fair Place Finance

– Przed inflacją da się uciec poprzez nowoczesne inwestowanie – mówi z kolei Filip Lachowski, prezes Fair Place Finance, współzałożyciel platformy inwestycyjnej WealthSeed, drugi gość Marcina Piaseckiego.

Prowadzący