Przemysław Barbrich, Związek Banków Polskich

Przemysław Barbrich, dyrektor w Związku Banków Polskich porusza natomiast problem wzrostu stóp procentowych i wpływ tego zjawiska na spłacalność kredytów. – Klienci banków mieli świadomość, że raty kredytów mogą wzrosnąć. Problemy mogą się zacząć, jak sytuacja gospodarcza zacznie się pogarszać i zacznie rosnąć bezrobocie – podkreśla.