Piotr Gąciarek, sędzia

<iframe src="https://embed.acast.com/5d40328bf319c8d37406ad11/6369f2090248ee0011ab0f8e?theme=light" frameBorder="0" width="100%" height="80px"></iframe>

Gościem programu Wojciecha Tumidalskiego był sędzia Piotr Gąciarek odsunięty od orzekania w Sądzie Okręgowym w Warszawie. Pytany był o to, jak powinno się przywrócić praworządność. – Dla obywateli konieczne jest przerwanie tego chocholego tańca bezprawia. Powołanie legalnej KRS i weryfikacja konkursów. Wyroki sądów nie powinny być uchylane, ale awanse sędziów muszą być zweryfikowane – podkreślił. 

Prowadzący