Leszek Kieliszewski, adwokat, partner zarządzający w Kancelarii Legality

Inwestorom próbuje się sprzedawać udziały w funduszach inwestycyjnych zamkniętych przedstawiając je jako polisolokaty. Jest droga prawna by je unieważnić.

Avatar
Prowadzący